Το Κοινοτικό Συμβούλιο διοργανώνει Εκδρομή στις 17/11/2019