Κοινοτικό Συμβούλιο Αρεδιού
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 4
2614, Αρεδιού Λευκωσία
Τηλ.: 22633080
Φαξ: 22635070

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.