Περιδιαβαίνοντας κανείς στην Κοινότητα, συναντά καλλιέργειες με σιτηρά, λαχανικά,  φρουτόδεντρα, ελιές αλλά και ακαλλιέργητες εκτάσεις που καταλαμβάνουν 2 χιλιάδες δεκάρια γης.

Στο φυσικό τοπίο της Αρεδιού ξεχωριστή θέση κατέχουν τα ελαιόδεντρα, τα οποία μάλιστα καλύπτουν 1000 δεκάρια γης. Οι χοντροί κορμοί των ελαιόδεντρων, όπως παρατηρεί Καρούζης, μαρτυρούν τη μακρόχρονη παρουσία στην Κοινότητα.

Εν αντιθέσει, όμως, με την ελαιοκαλλιέργεια που ευδοκιμεί στην Κοινότητα (Περισσότερα: Ελαιοκαλλιέργεια), η αμπελοκαλλιέργεια έχει εγκαταλειφθεί εδώ και  30 περίπου χρόνια.

Ιδιαίτερη ομορφιά προσδίδουν στο τοπίο, οι ευκάλυπτοι που συναντώνται κυρίως στις κοίτες των ρυακιών και οι οποίοι, σύμφωνα με τον Καρούζη, ανάγονται στα πρώτα χρόνια της βρετανικής κατοχής της Κύπρου.

Από γεωλογικής άποψης, κυριαρχούν οι μάργες. Ειδικότερα, ο Καρούζης γράφει: «Οι μάργες, αυτό το γεωλογικό πέτρωμα που βρίθει στη διοικητική έκταση του χωριού, κρύβει αρκετά όστρακα που προδίδουν τον τρόπο δημιουργίας και των πετρωμάτων αλλά και της περιοχής της Αρεδιού»* (σ.170).

Τέλος, όσον αφορά την πανίδα της Αρεδιού αυτή  έχει τα χαρακτηριστικά της πανίδας της ευρύτερης περιοχής.

Πηγές:
Γιώργου Καρούζη, Περιδιαβάζοντας την Κύπρο, Λευκωσία, Πόλη και Επαρχία, Λευκωσία 2001, σ.170-172
Κοινοτικό Συμβούλιο Αρεδιού