Θέατρο στη κοινότητα 17/9/2020, Κοινοτικό Γήπεδο Αρεδιού ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ