Καθαριότητα τεμαχίων εντός οικιστικής ζώνης (μέχρι 31/05/2023)