Επαναλειτουργία κοινοτικού νηπιαγωγείου και παιδικής λέσχης στην κοινότητα μας